Copyright

According to the Dutch Copyright Law (called Auteurswet), all works on this website
are under restriction of Dutch copyright (called auteursrecht). Reproduce, transmit, distribute, publish or otherwise use of text/images is not permitted without the prior, express, written permission of me, the photographer (Matthijs Photography). ©

De foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van mij, de fotograaf ( Matthijs Photography). ©


Some photographes on this website are not my own work and can be used as illustration. In that case is the name of the photographer and his © noted.
If the photographer is nt’t known, then it is subscribed as: Photographer unknown.

Het kan voorkomen dat enkele foto’s op deze website niet door mij gemaakt en zijn als illustratie gebruikt.
In dat geval is de naam van de fotograaf en is zijn © vermeld.
Als de fotograaf niet bekend is, dan is het omschreven als: fotograaf onbekend of: photographer unknown.