Informatie

Via onderstaande links vind je diverse nuttige en handige informatie

Privacybeleid van Matthijs Photography
Auteursrecht en portretrecht (Uitleg over auteursrecht en portretrecht)
Copyright van foto’s op mijn website
■ Handige weblinks naar mijn andere accounts
Studioshoots – tips
TFP-fotoshoot
■ De kosten van een fotoshoot (c.q modellenshoot)
■ Kosten van een bruidsreportage
Prijslijst fotografie (nabestellingen, losse foto’s etc.)
Workshop Digitale Fotografie

■ wordt nog aangevuld