Fotografietip 21


Fototip 21: Afspraak= afspraak

Er bestaan vele soorten van fotoshoots, hoofdzakelijk onder te verdelen in:
■ studioshoots (in eigen of gehuurde studio)
■ indoorshoots (op locatie)
■ outdoorshoots (meestal op locatie)
Als je als model een afspraak maakt voor een fotoshoot, dan moet vooraf duidelijk zijn of het om een betaalde shoot gaat (in opdracht) of op TFP-basis. In beide gevallen zijn ze in mijn optiek even belangrijk. In de loop der jaren ben ik vaak mensen tegengekomen die denken dat bij een TFP-shoot de afspraken minder belangrijk of waardevol zijn. Ook spreek je duidelijk vooraf af om wat voor soort fotoshoot het gaat.

Outdoorshoot

Als er in overleg een datum, tijdstip en locatie zijn afgesproken, is de shoot minstens even belangrijk als een betaalde shoot. Die zou ik persoonlijk nooit afzeggen! Helaas is er een groot aantal mensen die op het laatste moment een TFP-shoot afzegt, omdat ze een aanbod voor een betaalde opdracht kregen of een opdracht die, naar hun mening, beter is voor hun portfolio. Een betaalde- of TFP-shoot zijn beiden even waardevol voor je portfolio.

Voorbeeld Outdoorshoot

Ook komt het voor dat het model opeens te kennen geeft: ‘Sorry, ik heb het helaas te druk‘ of ‘Ik heb een andere afspraak, die ik niet kan afzeggen’. Veel van mijn vakgenoten, werken niet op de manier van, ‘Oh, ik heb wat anders om handen, laat ik die shoot maar afzeggen’. Ons woord is onze verplichting, betaald of niet. We doen er alles voor en houden ons aan onze afspraken.
Dat heeft ook te maken je professionaliteit. Dat zelfde geldt ook voor het model/de modellen. Als je eenmaal een afspraak met een fotograaf hebt gemaakt, moet je je daar ook aan houden.
Ziekte, een begrafenis of een onverwacht ziekenhuisbezoek daargelaten, maar doorgaans weet je duidelijk van te voren waar je aan begint. In veel gevallen kun je in overleg de shootafspraak ook wel verzetten.
Het is echter onwaarschijnlijk als je ‘plotseling’ verhinderd bent, want de meeste mensen bezitten heus wel een actuele (digitale) agenda.

■ Lees ook: http://www.matthijsphotography.nl/tfp-fotoshoot/

(Diverse fototips zijn voorlopig verwijderd)

© Matthijs Photography / Matt Photography