Auteursrecht

AUTEURSRECHT VAN FOTO’S
Enige uitleg over het auteursrecht

Het auteursrecht van  gemaakte foto’s – en dus ook de gepubliceerde foto’s op de website van een fotograaf, berust altijd bij de fotograaf. De door mij gemaakte foto’s zijn dus mijn (creatief) eigendom hebben dus copyright. De klant geeft Matthijs Photography toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie).
De klant ( het model/geportretteerde) ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

Om een misverstand te voorkomen: een fotograaf krijgt automatisch auteursrecht op al zijn foto’s die voldoende origineel zijn. De originaliteit kan bijvoorbeeld blijken uit de manier van belichting, de locatie, het standpunt en/of de compositie van de foto. De meeste foto’s zijn in de praktijk wel (enigszins) origineel; zelfs een vakantiefoto geniet in veel gevallen auteursrechtelijke bescherming. Dat de fotograaf auteursrecht heeft op een foto houdt onder andere in dat alleen hij/zij beslist wat er met de foto mag gebeuren. Als de fotograaf anderen daarvoor toestemming geeft, mogen de foto’s gebruikt worden in bijvoorbeeld (school)boeken, op posters en ansichtkaarten, op websites, of in een cd-boekje.  Dat betekent dat als je foto’s van mij wilt gebruiken, je daar dan vooraf toestemming aan mij moet vragen. Aan de toestemming (licentie) voor het gebruik van een foto kunnen financiële voorwaarden worden verbonden. Licentievoorwaarden worden schriftelijk door mij vastgelegd. Het is belangrijk de voorwaarden van de licentie zorgvuldig te lezen en na te komen.

Ook een foto die op sociale media, zoals Facebook, is geplaatst, is auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om een foto van iemands website of Facebookpagina af te halen en die in bijvoorbeeld een tijdschrift of op een andere website te plaatsen.  Het is dus ook niet toegestaan om fotomateriaal, dat door mij gemaakt is, van Facebook, mijn website, of een fotoaccount af te halen en te gebruiken. Wat Facebook bijvoorbeeld zelf met de foto’s mag doen is afhankelijk van het contract dat met Facebook is aangegaan. Meestal gelden de algemene voorwaarden, die Facebook heeft vastgesteld en waarmee je akkoord bent gegaan bij het aanmaken van je Facebookaccount. Er zijn de laatste tijd nogal wat vragen en discussies in de media over geweest.

Als een klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor publicatie op deze website of voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan moet de klant dit vooraf aan mij kenbaar maken . Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door mij ( c.q. Matthijs van den Berg Photography/ Matthijs Photography). Andere uitsneden, collage’s of bewerkingen zijn niet toegestaan.

Bij aanschaf van ‘high resolution’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Matthijs van den Berg Photography.

■ Meer informatie over het auteurrecht (Auteurswet 1912) kun je hier vinden:
http://www.auteursrecht.nl
■ Het plaatsen van foto’s op sociale media, zoals Facebook
■ Lees ook de overheidspublicatie over Vernieuwing auteurscontractenrecht

Matthijs Photography